Warning: SIMULATION - mysql_connect() has been disabled for security reasons in /home/nf006700/www_root/admin/settings.php on line 7
Termas
Akciová ponuka
Cenová ponuka na mieru zdarma
Prečo my?
  • dlhoročné skúsenosti
  • profesionálny prístup
  • spoľahlivosť a diskrétnosť
  • odbornosť podložená certifikátmi
  • férovosť a flexibilnosť
Zameranie - rodinné domy,bytové domy, menšie a priemyselné stavby, byty a bytové jadrá
VYKUROVANIE

Poradenstvo, dodavka a inštalácia materiálu

    

Potreba cítiť teplo sprevádza človeka od nepamäti. Počas dlhého experimentovania prešlo zabezpečovanie tepelnej pohody zložitým vývojom, od otvoreného ohňa po zložité systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie. V súčasnosti má záujemca o výrobu tepla neľahkú úlohu pri výbere vhodného systému vykurovania, pretože dnešné technológie ponúkajú množstvo riešení a spôsobov znižovania nákladov na vykurovanie. Pri rozhodovaní o voľbe tepelného zdroja zohrávajú dôležitú úlohu financie, ale vždy treba zvážiť pomer vstupných a prevádzkových nákladov. A práve dlhodobé prevádzkové náklady, medzi ktoré vykurovanie určite patrí v súčasnosti neustále narastajú, a nebude tomu inak ani v blízkej budúcnosti. Minimalizovanie nákladov na energie domácnosti zamestnáva každého ekonomicky zmýšľajúceho občana. I v oblasti vykurovania existujú možnosti zníženia mesačný splátok za teplo. Výhodu v šetrení majú tí, ktorí o bývaní ešte len premýšľajú a na realizáciu svojho projektu môžu siahnuť po úspornejších technológiách. Zúfať ale nemusia ani majitelia starších nehnuteľností. Výdavky dokáže znížiť tzv. „optimalizácia zdroja vykurovania“ v domácnosti. Jedná sa o výmenu starého kotla za nový, spĺňajúci všetky požiadavky domácnosti. Nové kondenzačné kotly dokážu ušetriť až 25% nákladov na prípravu vykurovania a teplej vody oproti zastaraným atmosférickým kotlom.

Moderná technika umožňuje šetrenie finančných prostriedkov všetkým, či už majiteľom novostavieb, alebo starších obydlí. Otázkou, ale zostáva akú formu šetrenia energetických nákladov zvoliť. Tu by do rozhodovacieho procesu o výbere vhodného vykurovania a ohrevu vody mala vstúpiť odborná firma a navrhnúť zákazníkovi najideálnejšie riešenie v rámci technických možností a požiadaviek stavby. Jednu z takýchto firiem predstavuje naša firma Termas. Spája dlhoročné skúsenosti s neustálym zdokonaľovaním pracovníkov na školeniach a seminároch doma i v zahraničí. Dôkazom čoho je i mnoho spokojných zákazníkov.

 

Vedeli ste, že...

... náklady vykurovania tvoria až 60% nákladov na prevádzku domácnosti?

... výška nákladov je v súčasnosti hlavným dôvodom pre správny výber spôsobu vykurovania?

... moderný vykurovací systém zabezpečuje energetický úspornú prevádzku, jej efektívnosť využitia tepla, tepelnú pohodu a najmä zníži finančnú náročnosť?

... plynové kondenzačné kotly v porovnaní s atmosférickými majú o 15% vyššiu účinnosť, to znamená, že vďaka kondenzačnej prevádzke ušetria až 25% nákladov na prípravu teplej ohriatej vody a vykurovanie?

            

VODOINŠTALÁCIA

Poradenstvo, dodavka a inštalácia materiálu

Voda (H2O) je najdôležitejšou zlúčeninou na zemi. Predstavuje dve tretiny zemského povrchu a ľudské telo jej obsahuje 50 až 70 %. Kvalita vody pre ľudský organizmus znamená otázku života, alebo smrti. Pitná voda musí spĺňať viacero požiadaviek, ako zdravotnú nezávadnosť, čírosť a nesmie vykazovať známky zápachu.

K dosiahnutiu čo najlepšej kvality pitnej vody potrebujeme mať v domácnosti kvalitný rozvod tejto vzácnej tekutiny. Na trhu existuje viacero druhov potrubných systémov certifikovaných na dodávku pitnej vody. Každý materiál má určité výhody aj nevýhody. Systém z pozinkovaných rúr a tvaroviek poskytuje užívateľovi väčšiu bezpečnosť pri mechanickom poškodení, ale na druhej strane pri zlom zložení vody dochádza k zanášaniu potrubia a následnej nefunkčnosti. Pri použití PPR systému (plastové potrubie z polypropylénu) nedochádza k vnútorným nánosom, ale systém vyžaduje kvalifikovanú a precíznu montáž, inak dochádza k častým poruchám. Najnovší trend v oblasti rozvodov vody predstavujú rúrkové systémy na báze Pe-X od renomovaných svetových značiek, ktoré svoju kvalitu potvrdzujú niekoľkoročnou zárukou. Finančne náročné riešenie vodoinštalácie predstavujú rozvody z nerezovej ocele a medených rúrok, no zaručujú najlepšiu kvalitu a trvácnosť materiálu. Nesmieme však zabudnúť, že k dosiahnutiu čo najlepšej kvality pitnej vody prispieva nainštalovaná vhodná filtrácia a úpravovňa  vody.

Pri realizácii vodovodných rozvodov musí investor pozerať nielen na zvolený materiál, ale aj firmu vykonávajúcu inštaláciu. A to z jediného dôvodu – SPRÁVNA MONTÁŽ PREDSTAVUJE ROZHODUJÚCI FAKTOR PRE ČO NAJDLHŠIU TRVÁCNOSŤ A FUNKČNOSŤ DANÉHO SYSTÉMU. Jednu z takýchto firiem predstavuje naša firma Termas. Spája dlhoročné skúsenosti s neustálym zdokonaľovaním pracovníkov na školeniach a seminároch doma i v zahraničí. Dôkazom čoho je i mnoho spokojných zákazníkov.

 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE - SOLÁRNE SYSTÉMY

Poradenstvo, dodavka a inštalácia materiálu

  

Solárne systémy sú súčasťou jednej veľkej skupiny pod názvom obnoviteľné zdroje energie (OZE). OZE efektívne využívajú prírodne zdroje, ako slnečné žiarenie, vietor, dážď, morské vlny a geotermálne teplo, ktoré sú prirodzene obnovované. Naša firma sa zaoberá zužitkovaním slnečného žiarenia pomocou solárnych kolektorov. Kolektory využívajú slnečné žiarenie a premieňajú ho na tepelnú energiu využívanú na ohrev vody, podporu vykurovania, celoročný ohrev vody v interiérových bazénoch a solárne chladenie. Rozoznávame dva základné druhy kolektorov - ploché kolektory a vákuové rúrkové kolektory. Líšia sa od seba konštrukciou, absorpčnou plochou a čo je najdôležitejšie spôsobom využitia. Každý, kto premýšľa nad kúpou solárnych kolektorov musí zvážiť niekoľko aspektov. Na čo sa budú kolektory používať  a čo sa s nimi bude ohrievať. Ďalšia dôležitá a veľmi podstatná vec je umiestnenie slnečných kolektorov. Najlepšie zisky v našich dosahujú kolektory pri orientácií na juh, juhozápad pod uhlom 45°.  Ako vidíme, problematika využívania solárnej energie nie je taká jednoduchá, ako sa zdá.  Preto pred kúpou solárneho systému je vhodné poradiť sa s odborníkom v danej oblasti.

Jednu z takýchto firiem predstavuje naša firma Termas. Spája dlhoročné skúsenosti s neustálym zdokonaľovaním pracovníkov na školeniach a seminároch doma i v zahraničí. Dôkazom čoho je i mnoho spokojných zákazníkov.

 

Vedeli ste, že ...

...slnečná energia ako zdroj tepla dokáže ročne ušetriť až 70% ročnej spotreby energie pri príprave teplej pitnej vody, prikurovaní, ohreve vody v bazénoch? Solárne panely využívajú energiu zo slnka efektívne a ekologicky. Najvýhodnejšia je kombinácia solárneho systému s podlahovým vykurovaním.

...solárny kolektor sa skladá zo špeciálneho skla, absorbéra, tepelnej izolácie a vane kolektora? Absorbér prijíma slnečné žiarenie, ktoré odovzdáva teplo nosnej kvapaline pretekajúcej v trubiciach pripevnených pod absorbérom. Kvapalina je dopravovaná do výmenníka v zásobníku na vodu, kde zohrieva vodu a prúdi späť do kolektora, kde sa opäť ohreje.

 

 

 

KANALIZÁCIA

Poradenstvo, dodavka a inštalácia materiálu

   

Podobne ako v prírode, aj v domácnosti má voda určitý kolobeh. Na jednej strane vstupuje vo forme pitnej vody a na druhej odchádza znečistená kanalizáciou na opätovné prečistenie. V súčasnosti najpoužívanejší systém odvodu splaškovej vody poznáme pod názvom HT systém- odpadové rúry z polypropylénu odolného voči vysokým teplotám. Rozoznávame dva druhy kanalizácie -  vonkajšiu a vnútornú. Do vonkajšej kanalizácie spadá sústava stokových sieti a kanalizačných prípojok. Vnútorná kanalizácia patrí do vlastníctva majiteľa objektu.

Pre investora je však najdôležitejšie správne si vybrať, kto bude realizovať jeho projekt. Počas našej dlhoročnej praxe sme sa stretli s názormi, že spojiť niekoľko rúrok dokáže každý. V podstate áno – dokáže, ale aký bude výsledný efekt? A najmä, aká bude trvácnosť celého projektu. Pri montáži kanalizačných rúr existujú určité pravidlá a tie treba pre dokonalú funkčnosť systému presne dodržiavať. Montážnik musí napríklad vedieť správne odvetrať potrubie, aké dimenzie rúr použiť a mnoho ďalších pravidiel. Preto pri výbere montážnej firmy dbajte na jej odbornú spôsobilosť.

Jednu z takýchto firiem predstavuje naša firma Termas. Spája dlhoročné skúsenosti s neustálym zdokonaľovaním pracovníkov na školeniach a seminároch doma i v zahraničí. Dôkazom čoho je i mnoho spokojných zákazníkov.

V prípade záujmu alebo akychko?vek otázok nás
neváhajte kontaktova?
Kontakt

Termas, s.r.o.
Horná Trnovská 1432/54A,
010 01 Žilina - Trnové

IČO: 50747533 
IČ DPH: SK2120510249

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 67743/L

Email: termas@termas.sk

Andrej Holeša - 0915 879 605

Mgr. Jaroslav Holeša - 0902 221 973

Kontaktujte nás na telefóne: 0915 879 605 / 0902 221 973 , emailom: termas@termas.sk